Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Lærere innenfor 40-timers grunnopplæring kan ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Dette er et instruktørmateriell utviklet til Arbeidshefte; Grunnopplæring i arbeidsmiljø – bygg og anlegg. Det består av et hefte i pdf-format og en powerpoinpresentasjon som kan lastes ned. Materiellet er utarbeidet av representanter fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet.

Ressursene er passordbeskyttet og kun tilgjengelige for kursholdere og lærere som kjøper arbeidshefte og har gjennomgått Entreprenørskolens studielederopplæring.

Brukernavn og passord fås ved henvendelse til jonas.andersen@fagbokforlaget.no

Ressurser